Enterprise Architect

Enterprise Architect je aplikacija koja omogućava pojedincima i timovima stvaranje raznoraznih dijagrama koje pojednostavljuju analizu, strategiju, projektiranje i planiranje. Pojednostavljuje informacije uporabom jednostavnih dijagrama koje može razumjeti svaki korisnik. Aplikacija se kontinuirano razvija, poboljšava kako bi mogla zadovoljiti potrebe programera, poslovnih analitičara, arhitekata, testera, voditelja projekta, dizajnera i drugih.

Prihvaćanje Enterprise arhitekture u prvom redu zahtijeva organizacijske promjene, i to ne samo osnivanje odjela za EA, nego i ispravno povezivanje poslovnih sektora, preko EA, do informatike. Logično je zaključiti da uvođenje EA nije jednostavan zadatak i da će zahtijevati ozbiljno promišljanje, razradu i kvalitetnu implementaciju.

Enterprise Architect, kao grafički alat postao je nezaobilazan u procesima provođenja poslovne vizije i strategije, kao i učinkovite promjene poduzeća stvaranjem, komuniciranjem te poboljšanjem ključnih zahtjeva, načela i modela koji opisuju buduće stanje poduzeća i omogućuju njihovu evoluciju i transformaciju. Ovaj grafički alat u procesima transformacije podrazumijeva analizu i dizajn poduzeća u svojim sadašnjim i budućim stanjima sa strateškog, organizacijskog i tehnološkog gledišta. Navedeni grafički alat pomaže u poboljšanju organizacijske učinkovitosti, djelotvornosti i agilnosti poslovnih sustava.

Šifra

EA001

Trajanje

16 školskih sati

Način održavanja

četiri uzastopna radna dana po četiri školska sata (4 x 4) ili subota i nedjelja po osam školskih sati (2 x 8)

Opis tečaja

Tečaj je namijenjen polaznicima (programeri, poslovni analitičari, arhitekti, tasteri, voditelji projekta, dizajneri i drugim entuzijastima) koji žele usvojiti ekspertna znanja

Sadržaj

Važno je znati, Izrada modela, Uvod u alate Enterprise Architecture, Uvod u UML (Unified Modeling Language) Rad s dijagramima, Dijagram aktivnosti, temeljni elementi dijagrama aktivnosti, dijagram klasa, organizacijska shema (org Chart), Organizacijski dijagram – hijerarhijska struktura, dijagram slučajeva korištenja, dijagram toka podataka, dijagram slijeda, generiranje dokumentacije i izvornog koda.

Potrebno predznanje

Neophodno je osnovno znanje o projektiranju.