PROJEKTIRANJE

 

Projekt je ciljano usmjerena, jednokratna, relativno nova i kompleksna namjera međusobno povezanih aktivnosti, čije je trajanje vremenski ograničeno. Realizacija aktivnosti, kao i samog projekta u cjelini, povezana je sa korištenjem resursa (materijalnih, ljudskih, financijskih), te zahtjeva timski rad i posebno organiziranje i vođenje. Projekt je posao koji ima svoj početak i kraj (faktor vrijeme), unaprijed definirani rezultat (količina posla) sa zadanim nivoom kvalitete (izvršenje) i proračun (troškovi).

Što mi nudimo?

  • da svaki složeni organizacijski sustav ima svoj informacijski podsustav, koji omogućava njegovo učinkovito djelovanje, upravljanje sustavom te razvoj u brzo promjenljivim uvjetima
  • usporedbu metodologije projektiranja i oblikovanja informacijskih sustava
  • analizu strukturnim i objektnim metodama za planiranje, analizu i oblikovanje IS-a
  • Izradu zahtjeva za novi IS na osnovu analize poslovnih procesa organizacijskog (objektnog) sustava i korisničkih zahtjeva
  • primjenom novih informatičkih tehnologija realizirati sve faze životnog ciklusa informacijskog sustava uz upotrebu CASE alata i izradu projektne dokumentacije