Modeliranje poslovnih procesa

Modeliranje poslovnih procesa je umijeće za koje je potreban zdrav razum, sistematičnost, disciplina, iskustvo te moć apstrakcije, zato se ekspertom za modeliranje ne postaje odmah, već je potrebno puno rada i truda.

Što mi nudimo?

 • znanje, jer je izuzetno bitno da poslovni procesi budu dobro definirani i funkcionalni kako bi se olakšalo njihovo razumijevanje te kako bi i njihovi rezultati bili što efikasniji i kvalitetniji.
 • pri modeliranju poslovnih procesa značajna je uloga metode koja se koristi i odabranog alata za modeliranje.
 • dobro poznavanje alata i metode jer nepoznavanje mogućnosti alata i metode uvelike otežava razvoj modela.
 • mogućnost poboljšanja poslovnih procesa i preustroj ili preuređenje poslovne tehnologije (reinženjering).

Poslovne organizacije i nužnost procesnog pristupa

Zašto poslovne organizacije trebaju imati procesni pristup?

Odgovor je jednostavan, kada treba poboljšati specifični poslovni proces – kod organizacije bez iskustva. Na razini korporacije: održavanje korporacijske arhitekture, mjerenje i analizu procesnih performansi, poboljšanje korporacijskog upravljanja. Nadalje, da bi se poboljšao proces često se poboljšanje izvodi kao PROJEKT koji se u poslovnom procesu vidi na implementacijskoj razini u nekom dijelu ili poslovnom procesu u cjelini.

Inicijalne procjene postojećeg procesa

Što imamo na umu:

1. Otkriti što ne valja u postojećem procesu.

2. Što će biti bolje nakon aktivnosti koje će se sprovesti.

 • Koje će se metrike upotrijebiti u procjenama.
 • Tko je uključen u procese i tko će dati procjene.
 • Promatranje procesa u kontekstu faktora koji omogućuju procese.
 • Odrediti viziju i puteve za akciju.

Identifikacija procesnog problema

Kod identifikacije procesnog problema možemo koristiti ‘Model uzroka problema i posljedica’. Projekt poboljšanja (Re inženjerstva) započinje identifikacijom problema kao što se može vidjeti na prikazanom modelu.

Modeliranje poslovnih procesa

Analiza simptoma koji ukazuju na proces kojeg treba poboljšati

Kod analize simptoma uoćavamo sljedeće:

 • Visoke radne troškove
 • Nekonzistentnu kvalitetu rada
 • Netočna predviđanja i kompletiranje procesa
 • Poteškoće u izvještavanju o statusu procesa
 • (Ne)zadovoljstvo klijenata (internih – zaposlenika i eksternih – kupaca) procesom.

Procesi i ljudski resursi

„Problem sigurnosti ljudskih resursa predstavlja ne samo ljudsku i poslovnu potrebu već i zakonsku obavezu za svaki poslovni subjekt. Način pristupa provedbi aktivnosti vezanih za sigurnost ljudskih resursa temelji se na procjeni rizika u skladu sa zakonskom regulativom, ali i međunarodnim standardima. Sve poslove u nekoj organizaciji treba promatrati kao procese ili dijelove jednog ili više poslovnih procesa”.

 • Kako organizacijske strukture, opisi poslova i radnih zadataka i vještine utiču na proces?
 • Organizacijska struktura – funkcionalna – čest uzrok nezadovoljstva.
 • Preširok opis poslova jednako je nepoželjan kao i preuzak opis poslova.
 • Hoće li ljudi dobro raditi poslove koje ne vole ili za koje nisu adekvatno obučeni.
 • Odgovornosti za proces (vlasništvo nad procesima).
 • Uvjeti rada zahtjevani za radnu snagu.
 • Odnosi među ljudima u procesu, moralna i etička pitanja.
 • Nije lako mijenjati ljude.

Politike i pravila

 • Poslovni procesi vode se po nekim politikama i pravilima.
 • Dobre politike i pravila olakšavaju rad ali i smanjuju slobodu.
 • Služe kao smjernice za kontrolu procesa.

Problem s pravilima:

 • Loše politike i pravila kompliciraju poslove, frustriraju klijente i/ili usporavaju poslove.
 • Nekonzistentna i ne uvijek ista za sve.
 • Pojava novih tehnologija za koje ne vrijede stare politike i pravila.